Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łasku

Ruszyła akcja PIT za 2019 – nowe rozwiązania i kolejne ułatwienia w usłudze Twój e-PIT

Nie masz czasu stać w kolejce? Chcesz uniknąć błędów podczas wypełniania zeznania? Liczysz na szybszy zwrot nadpłaty?

Skorzystaj z usługi Twój e-PIT!

Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-37, PIT-38 i PIT-28 i PIT-36, które od 15 lutego 2020 r. dostępne jest na stronie podatki.gov.pl.

Udostępnione zeznanie PIT-37 i PIT-38 można:

zweryfikować i zaakceptować bez zmian,

  • zmodyfikować i zaakceptować (np. zmienić organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku, uzupełnić o dane, których nie posiada urząd skarbowy np. ulgi i odliczenia),

  • odrzucić i rozliczyć się samodzielnie,

  • nic nie robić – w dniu 30 kwietnia 2020 r. zostanie ono automatycznie zaakceptowane.

Zeznania PIT-28 dostępne są dla osób, które rozliczają przychody z umów najmu czy dzierżawy. Zeznania PIT-36 zostały udostępnione dla osób, które rozliczają przychody z najmu, z emerytur i rent z zagranicy. PIT-36 i PIT-28 nie będą zawierać informacji dot. działalności gospodarczej. Podatnicy znajdą w PIT-28 i PIT-36 m. in. dane, które urząd skarbowy posiada na temat ich dochodów np. wpłacone zaliczki na zryczałtowany podatek za najem. W przypadku formularzy PIT-28 i PIT-36 należy sprawdzić i uzupełnić swoje rozliczenie, a następnie zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Termin do złożenia zeznań PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT36L i PIT-39 za rok 2019 upływa 30 kwietnia 2020r, natomiast PIT-28 za rok 2019 – 2 marca 2020r.

Płatnicy są obowiązani przekazać pracownikom informacje o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy lub roczne obliczenie podatku za 2019 rok (PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT40A/11A) w terminie do dnia 2 marca 2020r. 

Terminy zwrotu nadpłaty z zeznań podatkowych za rok 2019 wynoszą:

– 45 DNI z zeznania złożonego ELEKTRONICZNIE,

– 3 MIESIĄCE z zeznania złożonego w formie PAPIEROWEJ.

Dla zeznań przygotowanych w usłudze Twój e-PIT, z których wynika kwota do zapłaty, w przypadku płatności online z ww. usługi, będzie prezentowany mikrorachunek podatnika. Jest to indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat PIT, CIT i VAT dokonywanych do urzędu skarbowego od 1 stycznia 2020 r.

Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na ROR. Mikrorachunek podatkowy można również sprawdzić korzystając z generatora na stronie: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/ lub w urzędzie skarbowym.

Przypominamy, że na sali obsługi Urzędu Skarbowego w Łasku funkcjonują dwa stanowiska pomocy podatnikom w korzystaniu z usług elektronicznych, w tym z usługi Twój e-PIT. Wszystkich chętnych do skorzystania z takiej formy pomocy zapraszamy w godzinach: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek-piątek 8:00-15:00.

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku

Roman Dzierżek

Skip to content