Komisarz UE w Buczku!

W dniu 5 lipca 2020 w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Buczku odbyło się spotkanie z  Panem Januszem Wojciechowskim – Komisarzem Rolnictwa Unii Europejskiej. Spotkanie otworzył Pan Bronisław Węglewski- Wójt Gminy Buczek i Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, witając wszystkich uczestników spotkania, w tym: Pana Janusza Wojciechowskiego – Komisarza Rolnictwa Unii Europejskiej, Pana Grzegorza Wojciechowskiego – Posła na Sejm RP, Pana Rafała Ambrozika- Senatora RP, Pana Piotra Wołosza-Starostę Łaskiego, Pana Jerzego Kuzańskiego- Dyrektora Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Wojciechowski w BuczkuSpotkanie nie było związane z polityką wyborczą. Tematem spotkania były natomiast  szeroko rozumiane sprawy dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 i związany z nimi unijny budżet dla rolnictwa. Pan Zbigniew Łaptuta –Kierownik ŁODR w Łasku wnioskował o jednolite kryteria  wobec możliwości aplikowania o środki pomocowe w różnych programach i sektorach związanych z rolnictwem. Pan Bronisław Węglewski apelował o przesunięcie dodatkowych środków na rolnictwo. Padały także prośby związane z interwencją na rynku mleka, kwestią  wyrównania dopłat bezpośrednich dla Polski, dodatkowych funduszy dla szkół rolniczych na zakup środków trwałych, kryteriów emerytur dla rolników, możliwości i zasad korzystania ze środków unijnych w roku 2021.

Iwona Ratajczyk

Skip to content