Kolejne pieniądze na remont dróg z Funduszu Dróg Samorządowych

12 grudnia 2019 roku podpisana została umowa  dotycząca dofinansowania  zadania  „Przebudowa drogi gminnej  nr 103113  E w Kowalewie  kwotą 346 400 ,00 zł.

30 września br. zakończone zostały prace związane realizacją tego zadania. W wyniku  realizacji tego projektu przebudowano drogę na odcinku  998 m we wsi Kowalew.

Droga uzyskała nową równą nawierzchnię. Stara jezdnia posiadała szerokość od 3,7 m do 4 m. Była nierówna i źle wyprofilowana. Po ułożeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej, poszerzeniu jezdni kostką betonową  i masą asfaltową szerokość pasa jezdnego wynosi 5 m .

Wykonane prace modernizacyjne poprawiły bezpieczeństwo ruchu, droga otrzymała nowe oznakowanie, wyprofilowano jezdnię na łukach. Umocniono destruktem pobocza drogi. W znacznym  stopniu poprawiona została estetyka i  atrakcyjność wsi Kowalew.

Koszt wykonanych prac wynosił 577 334,88 zł. W wyniku podpisanej w dniu 12.12.2019 r umowy Łódzkim Urzędem  Wojewódzkim  gmina pozyskała dofinansowanie tej inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60 % kosztów zadania tj. 346 400 ,00 zł . Pozyskane środki z w/w programu pozwoliły na obniżenie kosztów realizacji inwestycji poniesionych przez gminę do kwoty  230 934,88   zł.

Miło nam poinformować, iż jest to trzecie w tym roku budżetowym dofinansowanie  na remont dróg w naszej gminie.

Inwestycje w Gminie Buczek w roku 2019 zostaną realizowane na poziomie 5mln beż żadnych kredytów.

Skip to content