Kolejna fotowoltaika w naszej gminie

Gmina Buczek w ramach działań proekologicznych mających  na celu dbanie o środowisko podpisała 8 października 2020 roku umowę z firmą Eko-Solar Sp.z o.o. z Namysłowa na wykonanie 107  mikroinstalacji fotowoltaicznych montowanych na gruncie mieszkańców gminy Buczek. Wartość umowy to kwota 1,2 mln zł. Zadanie to dofinansowywane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Województwa Łódzkiego w wysokości 85%. Z tego programu skorzystać mogą mieszkańcy, którzy złożyli deklarację w 2016 roku i zakwalifikowali się do udziału w programie ale z uwagi na ograniczoną  liczbę instalacji nie otrzymali jej. W tym rozdaniu 3 instalacje  przewidziane są również dla budynków użyteczności publicznej. Przypominamy, że to są już kolejne instalacje, gdyż w latach poprzednich zamontowanych zostało 80 i zarówno za te wcześniejsze jak i obecnie instalowane mieszkaniec ponosi  koszt  tylko 2 tys netto.

Widząc duże zainteresowanie tymi urządzeniami przygotowaliśmy projekt na kolejne 200 szt. ogniw. Niestety pandemia COVID 19 pokrzyżowało nam plan gdyż Urząd Marszałkowski nie ogłosił naboru wniosków na ten program przeznaczając środki na zabezpieczenie przed wirusem. Mamy nadzieję, że wraz z poprawą stanu epidemiologicznego program zostanie wznowiony.

Cieszymy się bardzo, że Gmina Buczek  stara się być  gminą proekologiczną i  przypominamy, że oprócz tych 187 ogniw fotowoltaicznych zainstalowane zostało 101 lamp hybrydowych z panelami i wiatrakami, a także 280 pomp ciepła i 60 solarów, gdzie mieszkańcy ponosili koszt 500 zł a resztę dofinansowała gmina.

Ponadto w dalszym ciągu gmina dofinansowuje budowę przydomowych oczyszczali ścieków, gdzie  kwota  dopłaty jest od 4 do 7 tysięcy. W ciągu ostatnich kilku lat zostało zamontowanych i dofinansowanych już  około 400 takich oczyszczalni, gmina jest  w około 70% skanalizowana.

Skip to content