,,Każdy jest inny, każdy niezwykły”

W miesiącu listopadzie przypada Międzynarodowy Dzień Tolerancji, a także Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Są okazją, by zastanowić się nad naszymi postawami wobec drugiego człowieka. W Szkole Podstawowej w Buczku, w klasach I-III pedagog szkolny przeprowadził zajęcia pod tytułem  ,,Inny nie znaczy gorszy”. Zajęcia z wychowawcami w starszych klasach również były poświęcone tej tematyce. 17 listopada cała społeczność szkolna mogła obejrzeć program słowno – muzyczny ,,Każdy jest inny, każdy niezwykły”. Spotkanie rozpoczęło się piosenką ,,Tolerancja” w wykonaniu ucz. kl. IIII przygotowanych przez p. M. Stawską. W dwóch inscenizacjach uczniowie poruszyli problematykę stereotypowego myślenia: ,,Nie znam cię, ale wiem, kim jesteś”. Młodsi uczniowie przedstawili bajkę ,,Franio i zasmuceni”, natomiast starsi pod kierunkiem pani S. Kociołek wystąpili w przedstawieniu ,,Szuflada”. Uczennice M. Walczak, N. Bednarek, Z. Koperska i A. Ratecka wykonały piosenkę Sanah ,,Nic dwa razy się nie zdarza.” Najmłodsi z kl. ,,0”b pod opieką p. A. Zielińskiej wykonali utwór ,,Migane jabłuszko”. Na zakończenie wszyscy wykonali piosenkę ,,Każdy jest inny”.

Treści przekazane przez wykonawców zostały odebrane  z należytym skupieniem i uwagą, zastanowieniem i refleksją nad własnym zachowaniem.

Dopełnieniem Międzynarodowego Dnia Tolerancji była przygotowana w szkole wystawa prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne ze Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Łasku, która cieszyła się wśród uczniów dużym zainteresowaniem.

Serdecznie dziękujemy każdemu, kto przyczynił się do tego, by propagować postawy tolerancji, akceptacji, szacunku dla drugiego człowieka.

Ewa Niciak

pedagog szkolny SP Buczek

Skip to content