Inwestycje w zieleń i krajobraz

Gmina Buczek przestępuje do realizacji zadania „Budowa ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej z elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem zieleni w parku zlokalizowanym przy ul. Parkowej w Buczku” dofinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki w kwocie 256.679,00 zł oraz dotacji do wysokości 385 010,00 zł. Koszt całkowity zadania-684 059,88 zł.

Zakres prac:

– zakup drzew liściastych, iglastych, krzewów oraz roślin wieloletnich;

– przygotowanie gruntu pod nasadzenia;

– założenie trawnika i łąki kwietnej;

– wyposażenie bazy edukacyjnej  

– utworzenie miejsc do prowadzenia zajęć;

– budowa/modernizacja ścieżek/alejek  z materiałów wodoprzepuszczalnych;

– mała architektura

– tabliczki do znakowania roślin, domki dla owadów, budki lęgowe, tablice informacyjne , tablice z regulaminami

https://www.wfosigw.lodz.pl

Skip to content