Inwestycja dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych

Trwają prace przy realizacji zadania Przebudowa drogi gminnej nr 103115 E Buczek – Józefatów. Gmina Buczek otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Przyznana przez Łódzki Urząd Wojewódzki ostateczna kwota dotacji po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą wynosi 655 028,00 zł, z budżetu gminy na inwestycję wydane zostanie 655 028,60 zł . Koszt przewidzianych do wykonana robót na drodze o długości 1,97 km wynosi około 1,63 mln zł.
Realizowane są prace modernizacyjne jezdni na odcinku 1,32 km, wykonano poszerzenie z kostki brukowej o szerokości 150 cm. Szerokość jezdni będzie na tym odcinku wynosić 5,3 m. .Budowane jest nowe wyniesione przejście dla pieszych w obrębie szkoły w ośrodka zdrowia w Buczku.
W najbliższym czasie będą wykonywane prace przy układaniu warstwy wyrównawczej i nakładki z masy asfaltowej , wyregulowane zostaną studnie kanalizacyjne i wodociągowe i wprowadzone zostanie nowe oznakowanie pionowe poziome drogi.
W trakcie wykonywania tych prac będą występować utrudnienia w ruchu na osiedlu,w obrębie ośrodka zdrowia i szkoły w Buczku. Prosimy użytkowników drogi o stosowania się do wprowadzonej czasowo organizacji ruchu.
Przepraszamy za wprowadzone czasowo utrudnienia.
Zakończenie przebudowy planowane jest na 30 października 2019 r.

Wiesław Szczepaniak

Skip to content