Informacja – wydawanie żywności z Banku Żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje, że w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczku (ul. Szkolna 1), w dniu 15 lipca 2022 r. (środa) w godzinach 9:00 – 14:00 odbędzie się wydawanie bezpłatnej żywności dla mieszkańców gminy Buczek z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021.

Osoby uprawnione proszone są o zgłoszenie się w wyznaczonym terminie po odbiór żywności.

O zaistniałych zmianach GOPS w Buczku będzie informował na bieżąco.

Skip to content