Informacja – wydawanie żywności z Banku Żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje, że w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczku (ul. Szkolna 1), w dniu 10 luty 2021r. (środa) w godzinach 9:00 – 14:00 odbędzie się wydawanie bezpłatnej żywności dla mieszkańców gminy Buczek z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Osoby uprawnione proszone są o zgłoszenie się w wyznaczonym terminie po odbiór żywności.

Ponadto informujemy, że jest ustalony harmonogram wydawania żywności z w/w programu na rok 2021:

– 10.02.2021 r. w godzinach od 09:00 do 14:00

– 14.04.2021 r. w godzinach od 09:00 do 14:00

– 09.06.2021 r. w godzinach od 09:00 do 14:00

– 11.08.2021 r. w godzinach od 09:00 do 14:00

O zaistniałych zmianach GOPS w Buczku będzie informował na bieżąco.

Skip to content