Informacja – wydawanie żywności z Banku Żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje, że w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczku (ul. Szkolna 1), w dniu 13 marca 2020 r. /piątek/ w godzinach 9:00 – 14:00 odbędzie się wydawanie bezpłatnej żywności

dla mieszkańców gminy Buczek z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019.

Osoby uprawnione proszone są o zgłoszenie się w wyznaczonym terminie po odbiór żywności.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuję również, że w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Buczku dniu 13 marca 2020 r. w godzinach 09:00-10:30 organizowane będą warsztaty ekonomiczne oraz w godzinach 10:30-12:00 warsztaty dla rodziców. Warsztaty kierowane są dla osób i ich rodzin pobierających bezpłatną żywność z Banku Żywności.

Skip to content