Informacja w związku z uchodźcami z Ukrainy

W związku z napływem uchodźców z Ukrainy Urząd Gminy w Buczku prosi mieszkańców, którzy udzielają schronienia tym osobom o zgłoszenie tego faktu pod nr tel. 43 677 44 98, podając liczbę przyjętych osób.

Powyższa informacja konieczna jest do oszacowania ilości uchodźców przebywających na terenie gminy.

Skip to content