Informacja dla uczestników projektu instalacji fotowoltaicznych w gminie Buczek

Wójt Gminy Buczek informuje, że Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  wyraził zgodę na zamontowanie dodatkowych dwóch paneli fotowoltaicznych na wykonywanej instalacji. Wykonawca  Firma EKO-SOLAR  SP.Z O.O. projektu udzielił zgody na wykonanie takiej instalacji i objął ją gwarancją. Koszt wykonania dodatkowej instalacji pokrywa  uczestnik projektu z własnych środków w porozumieniu z Wykonawcą. Po zainstalowaniu dodatkowych paneli moc instalacji będzie wynosić 3,3 kW.

Skip to content