Informacja dla rolników – przymrozki wiosenne – procedura szacowania szkód.

Buczek, 29.05.2024

Producenci rolni z terenu gminy Buczek

 

W związku z wystąpieniem w okresie: kwiecień-maj 2024 przymrozków wiosennych Wójt Gminy Buczek Bronisław Węglewski uruchomił procedurę szacowania szkód.

Rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia przymrozków wiosennych do Urzędu Gminy w Buczku, ul. Główna 20, 98-113 Buczek pokój nr 5 najpóźniej do dnia 24.06.2024 r.

Druk wniosku wraz z oświadczeniami znajduje się w Urzędzie, lub jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi link: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/szkody-w-gospodarstwach-rolnych.

Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2024. Ponadto do wniosku należy załączyć wydruk złożonego do ARiMR wniosku o przyznanie płatności na 2024 r.

Więcej informacji pod numerem telefonu 43 67 74 497

Skip to content