Honorowy Obywatel Gminy Buczek

Na podstawie § 8 Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Buczek przyjętego uchwałą Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Buczek z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie Honorowego Obywatelstwa Gminy Buczek informuję, że wnioski o nadanie tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Buczek przyjmowane będą w Biurze Rady Gminy Buczek w dniach 09 – 25 maja 2023 r. Formularz wniosku można pobrać w Biurze Rady w godzinach pracy Urzędu Gminy w Buczku lub ze strony internetowej.

Regulamin nadawania Honorowego  Obywatelstwa Gminy Buczek do wglądu w Biurze Rady Gminy Buczek oraz na stronie internetowej www.buczek.pl

Wniosek do pobrania – kliknij

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

   (…)  Andrzej Zieliński

 

Skip to content