Granty sołeckie w Gminie Buczek

Władze Gminy Buczek jak i lokalne społeczności dziękują Przewodniczącej Sejmiku Województwa Łódzkiego za przyznanie grantów dla 5 sołectw tj.: Bachorzyna, Buczku,  Kowalewa, Luciejowa, Sycanowa w kwocie po 12.000,00 zł w ramach naboru  „Sołectwo na plus” oraz grantu dla sołectwa Gucin w ramach naboru „Infrastruktura sołecka na plus” w kwocie 76.000,00zł. Na liście rezerwowej jest sołectwo Wola Buczkowska. Gmina Buczek dołoży do każdego grantu sołeckiego po 2000,00 zł. Bardzo cieszymy się z otrzymanego dofinansowania, gdyż realizacja każdego grantu jest okazją do spotkań mieszkańców poszczególnych sołectw, integracji, a tym samym do powstawania i tworzenia nowych pomysłów na urozmaicenie i wzbogacenie życia w tych miejscowościach. W sołectwach powstaną m.in.: wiaty i altany drewniane, uporządkowany zostanie teren wokół świetlic w postaci położenia kostki brukowej  i nasadzeń krzew i krzewów, jak również budowa tradycyjnego pieca chlebowego i inne. Być może realizacja tych projektów przez sołectwa przyczyni się do powstania kolejnych pomysłów, czego serdecznie życzymy.

                         Wójt Gminy Buczek
Bronisław Węglewski

 

Skip to content