Gmina Buczek z dofinansowaniem na drogę rolniczą

Miło nam poinformować, że 29.06.2020 Pan Wójt Gminy Buczek Bronisław Węglewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grażyny Jędryka podpisał umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego,   przyznającą gminie Buczek dofinansowanie w wysokości 57 080 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Malenia-Strupiny-Sowińce na odcinku 2, 280 km. Całość inwestycji, która przebiegać będzie w dwóch etapach wynosić będzie 486 152,87 zł brutto.

Skip to content