Gmina Buczek nadal w czołówce

Gmina Buczek w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce na 1547 gmin zajęła 225 miejsce a 21 miejsce w województwie łódzkim, z gmin w rejonie sieradzkim uzyskała jeden  z najlepszych wyników.

Ranking uwzględnił takie elementy ekonomiczne jak:

– udział dochodów własnych w dochodach ogółem,

– relacje nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem,

– udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem,

– obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń,

– udział środków europejskich w wydatkach ogółem,

– relacja zobowiązań do dochodów ogółem,

– udział podatków dochodowych od osób fizycznych.

Miło zaobserwować ze Gmina Baczek nadal rozwija się a jej mieszkańcy mogą korzystać z niskich opłat np. za wodę (2,03 brutto) oraz kanalizację (4, 14 brutto) są też niskie opłaty za podatki i opłaty lokalne.

Po przetargu na wywóz śmieci nastąpił duży wzrost opłaty za odpady komunalne do wysokości 24 zł od osoby. Mając świadomość, że w obecnej dobie wzrostu cen na  wiele produktów i usług zaproponowałem jako Wójt Gminy Buczek na Sesji Rady Gminy Buczek dopłatę do odbioru śmieci 7 zł od osoby. Tak więc opłata za odpady komunalne od 1 lipca 2020 w Gminie Buczek wynosi 17 zł od osoby a nie 24 zł. W innych gminach obecnie przeprowadzonych  przetargach kwoty opłat za śmieci często przekraczają  stawki obowiązujące w naszej gminie.

Mimo różnych trudności Gmina Buczek dalej się rozwija i stwarza warunki aby mieszkańcom żyło się lepiej.

Wójt Gminy Buczek

Bronisław Węglewski

Skip to content