Gmina Buczek bez podwyżki podatków

3 listopada br. na nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Buczek zostały uchwalone podatki na 2023r. Radni przyjęli propozycję Wójta Gminy, aby podatki pozostały na dotychczasowym poziomie, czyli bez żadnych podwyżek. Wójt propozycję swoją argumentował tym, że w obecnej sytuacji przy ogromnych wzrostach cen energii, węgla i wszystkiego co się kupuję nie można nękać mieszkańców dodatkowo wzrostem podatków. Sytuacja finansowa Gminy jest na tyle dobra, że możemy sobie na to pozwolić, mając zabezpieczenie środków finansowych na kolejne 2 lata w kwocie ok 40 mln zł na inwestycje i nie mając kredytów. Utrzymanie podatków na dotychczasowym poziomie sprawi, że wszyscy mieszkańcy z tego skorzystają nie tylko Ci np., którzy znają się lepiej na przepisach.
Radni jednogłośnie uchwalili podatki bez podwyżki. Jednocześnie Wójt zaznaczył, że nie planuje również podwyżki cen wody – 2,04 zł brutto i ścieków – 4,08 zł chyba, że Wody Polskie zdecydują inaczej. Opłata za śmieci 25 zł pozostaje również niezmieniona wszystko to ma zrekompensować mieszkańcom wzrost kosztów inflacji. Wielu mieszkańców naszego powiatu Łaskiego twierdzi, że Gmina Buczek jest gminą bogatą bo ma na swoim terenie lotnisko.
Czy tak jest naprawdę ?
Gmina Buczek jak i wszystkie pozostałe gminy Powiatu Łaskiego otrzymuje tzw. subwencję wyrównawczą z uwagi na to, że ma niższy poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej. Wniosek jest jeden – podatek z lotniska nie czyni Gminy Buczek bogatej, bo gdyby tak było nie otrzymywałaby subwencji wyrównawczej (subwencja dla gmin biednych) . W rankingu najbogatszych gmin w Polsce Gmina Buczek plasuję się na 816 miejscu na 1520 gmin. Z roku na rok gmina biednieje i otrzymuje coraz większą subwencję. Nie bez znaczenia jest tutaj fakt, że Sejmik Województwa Łódzkiego wokół lotniska utworzył obszar ograniczonego użytkowania co wiąże się z zakazem zabudowy mieszkaniowej na obszarze ponad 40% gminy a to z kolei wiąże się z ogromnymi stratami podatków od nieruchomości i podatków PIT i CIT. Oczywiście ubolewamy na tym, że w ten sposób straciliśmy na tym terenie wielu mieszkańców i podatki ale rozumiemy, że obronność i bezpieczeństwo kraju są ważniejsze od podatków.

Skip to content