Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Łasku w Urzędzie Gminy w Buczku

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku zaprasza w dniu 26 kwietnia (środa) w godzinach 10:00 – 11:00 na dyżur pracowników urzędu skarbowego w Urzędzie Gminy w Buczku. W ramach trwającej akcji PIT za 2022 r. pracownicy Urzędu Skarbowegow Łasku będą pomagać w składaniu zeznań rocznych, wyjaśniać wątpliwości, informować o ulgach podatkowych i możliwości przekazania darowizny w postaci 1,5% na rzecz OPP.
Podatnicy powinni pamiętać, aby wybierając się na dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Łasku zabrać ze sobą kopię zeznania za 2021 r., informacje od płatników za 2022 r. oraz wszelkie dokumenty potwierdzające poniesione wydatki (z wyliczonymi kwotami) w celu dokonania odliczeń od dochodu np. ulgi rehabilitacyjnej.

Skip to content