Duże inwestycje w zaopatrzeniu mieszkańców w wodę

W dniu 31 czerwca bieżącego roku Wójt Gminy Buczek wraz ze Skarbnikiem Gminy podpisali umowę na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Buczku, a także na kanalizację na ulicy Południowej. Pozyskane środki na te inwestycje to prawie 1 700 000 zł.

Planowana inwestycja to duża rozbudowa stacji, trwająca 1-2 lat w zależności od mocy przerobowych firmy, która wygra przetarg. Całość inwestycji ze środków gminy to ok. 3 mln. zł. Jest ona dla nas szczególnie istotna, gdyż od 3 lat czynimy usilne starania, aby zwiększyć ilość dostarczanej wody. Brak wody odczuwamy przede wszystkim w dniu bezpośrednio przed weekendem. Spowodowane jest to nie tylko zapotrzebowaniem rodzin w wodę na cele socjalno-bytowe, ale dużo wody mieszkańcy zużywają również na podlewania ogródków
i nie tylko, a po takiej sytuacji przez 3 dni pompy nie są w stanie dostarczyć wody
w potrzebnych ilościach. Mam nadzieję, że rozwiązanie tych problemów nastąpi z chwilą przebudowy, a praktycznie budowy nowej stacji.

Skip to content