Dotacje z Ministerstwa Sprawiedliwości

W dniu 8 marca br. dotarła do nas informacja, że z funduszu sprawiedliwości otrzymaliśmy 20 tys. zł.

Dotacje otrzymały: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna, koło gospodyń z Brodni, Gucina, Luciejowa. Środki te zostaną wydatkowane na doposażenie świetlic.

Dziękujemy tym, którzy przyczynili się do przyznania tej dotacji.

Skip to content