Dotacje do wymiany pieców węglowych na gazowe

20.09.2021 r. Gmina Buczek podpisała porozumienie z WFOŚiGW w Łodzi na przygotowywanie wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”. Celem porozumienia jest przede wszystkim pomoc mieszkańcom, którzy montują piece na gaz. Osoby zainteresowane pomocą w przygotowaniu wniosku mogą zgłaszać się w terminie  do 12 października 2021 (I termin ) i następnie  od 02.11.2021 (II termin) do P. Iwony Ratajczyk, pokój nr 5, telefon 436774497.

Skip to content