Dotacja z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na II półrocze 2019 roku została przyznana

Wójt Gminy Buczek zgodnie z Uchwałą Nr XII/88/2011 Rady Gminy Buczek z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu – informuje, iż na II półrocze 2019 roku zostały przyznane dotacje dla następujących Klubów Sportowych o łącznej wysokości 185.000,00 zł:
KS „TĘCZA” Brodnia – 42.500,00 zł
GKS „ORKAN” Buczek – 142.500,00 zł

Dotacje-sport-II-polrocze-2019

Wójt Gminy Buczek
/-/ Bronisław Węglewski

Skip to content