Dodatkowe polowanie Koło Łowieckie „Rolnik”

W ślad za informacją Koła Łowieckiego Nr 18  ,,Rolnik” Wójt Gminy Buczek informuje o dodatkowym polowaniu, które będzie miało miejsce w dniu 26.01.2020 r. (niedziela) w godz. od 8 do 14 i obejmie na terenie Gminy Buczek miejscowości: Czestków oraz Wola Buczkowska. Dodatkowe polowanie uzasadnione jest jak oświadcza koło zwiększoną liczebnością dzików.

Skip to content