Dodatek Węglowy w Gminie Buczek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku uprzejmie informuje, iż od dnia dzisiejszego, tj. 18.08.2022r. można składać wnioski o dodatek węglowy.


Wnioski o dodatek węglowy można składać w terminie do 30 listopada 2022r., w następujący sposób:

– osobiście w siedzibie GOPS, (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy)

– pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku, ul. Szkolna 3A, 98-113 Buczek

– elektronicznie (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego)

 Wypłata dodatku węglowego następuje w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Druki można pobrać w GOPS w Buczku oraz poniżej w załączeniu.

Wniosek o dodatek węglowy

Klauzula – dodatek węglowy

Skip to content