Dobra współpraca

Sołectwo Bachorzyn wraz ze Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich w trakcie realizacji projektów.

W 2022 roku sukcesem Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich  i mieszkańców Bachorzyna było pozyskanie środków  na dwa projekty w formie dotacji, które obecnie są w trakcie realizacji.

Pierwszy projekt pod nazwą :

„Bachorzyńska Ostoja”  –  wspólne miejsce spotkań   realizowany jest w ramach Grantu „Sołectwo Na Plus”, współfinansowanego z budżetu  Samorządu Województwa Łódzkiego, na kwotę 14.000,- zł (w tym 12.000,- dotacja + 2.000,- zł wkład własny -finansowy Gminy Buczek)

Celem  projektu dla bezpieczeństwa mieszkańców, szczególnie dzieci uczestniczących w różnych organizowanych imprezach okolicznościowych  było ogrodzenie terenu od strony ulicy.

W ramach  projektu  zakupiono stoły  i  ławki,  z wykorzystaniem ich w przyszłości do organizowania uroczystości, warsztatów w plenerze. W ostatnim etapie realizacji projektu dla mieszkańców sołectwa przeprowadzone zostaną  warsztaty wykonywania świec z węzy pszczelej, które spalając się  mają szereg właściwości zdrowotnych.

Drugi projekt pod nazwą :

„Ocalić od zapomnienia – tradycyjne wieńce dożynkowe „  dofinansowany ze środków  programu „Działaj Lokalnie „ Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem „ na kwotę 7.910,- zł    ( w tym 5.790,- zł dotacja + 500,- zł wkład własny – finansowy Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie  + 1.620,- zł wkład własny niefinansowy – praca wolontariuszy).

Zadaniem tego  projektu było przeprowadzenie dla mieszkańców sołectwa warsztatów wyplatania wieńca dożynkowego z zastosowaniem technik i materiałów tradycyjnych wykorzystywanych na ziemiach polskich.  Celem warsztatów jest kultywowanie pięknej tradycji tworzenia wieńca dożynkowego, będzie to budowa tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywanej z pokolenia twórców na dzieci i młodzież. W ramach  tego projektu zakupiono namiot, który będzie niezbędny do organizowania uroczystości w plenerze.

Głównym celem w/w projektów jest wspieranie działalności wspomagającej rozwój i aktywizację społeczności lokalnej poprzez podtrzymywanie tradycji kulturalnej. Realizacja projektów spowoduje zwiększenie aktywności społeczności lokalnej i podniesienie jego potencjału.  Główną potrzebą jest integracja różnych grup wiekowych, reprezentujących społeczność lokalną.

Prace w Bachorzynie

 

Skip to content