Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w gminie Buczek

Zabiegiem bezpłatnej sterylizacji lub kastracji mogą być objęte  psy i koty oraz suki i kotki, których właściciel potwierdzi uprawnienia do jego wykonania poprzez okazanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego swoją tożsamość i zamieszkanie na terenie gminy Buczek. W przypadku zabiegu psa lub suki zwierzę musi być zaczipowane i zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

Zabiegi sterylizacji i kastracji wykonywane są na wniosek właściciela zwierząt. Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy w Buczku w pokoju nr 5 lub na stronie internetowej ( w załączeniu). Właściciele psów muszą dołączyć do wniosku aktualne zaświadczenie od lekarza weterynarii o tym, ze pies/suka jest zaczipowany/a i zaszczepiony/a przeciwko wściekliźnie. Po złożeniu wniosku zostanie wydane skierowanie  na zabieg.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 436774497.

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania puli środków zaplanowanych na ten cel w Programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Wnioski złożone po wyczerpaniu puli zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

wniosek-o-uzyskanie-skierowania-na-bezplatny-zabieg-sterylizacji-kastracji-psa-kota-2022

Skip to content