Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w gminie Buczek- Program pilotażowy

Zabiegiem bezpłatnej sterylizacji lub kastracji mogą być objęte psy i suki oraz koty  i kotki, których właściciel potwierdzi uprawnienia do jego wykonania poprzez okazanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego swoją tożsamość i zamieszkanie na terenie gminy Buczek.

W przypadku zabiegu psa musi być on zaczipowany i zaszczepiony przeciwko wściekliźnie.

Zabiegi sterylizacji i kastracji wykonywane są na wniosek właściciela zwierząt. Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.buczek.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Buczku, pokój nr 5. Właściciele psów musza dołączyć do wniosku aktualne zaświadczenie od lekarza weterynarii o tym, ze pies jest zaczipowany i zaszczepiony przeciwko wściekliźnie. Po złożeniu wniosku zostanie wydane przez Urząd Gminy w Buczku skierowanie na zabieg. Zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów wykonuje Gabinet Weterynaryjny Paulina Dąbrowska ul. Wrocławska 11B, 95-082 Dobroń Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Buczku, ul. Główna 20, 98-113 Buczek lub pod nr tel. 436774497.

Wnioski można zgłaszać w terminie do 30 czerwca 2021 lub  do wyczerpania puli środków zarezerwowanych na ten cel.

Wniosek o uzyskanie skierowania na bezplatny zabieg sterylizacji – kastracji psa kota

Skip to content