Buczkowski Przegląd Piosenki Ekologicznej

Organizuje „Buczkowski Przegląd Piosenki Ekologicznej” online

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY BUCZEK

  1. Cel przeglądu :

– prezentacja dorobku artystycznego solistów, zespołów wokalnych

– popularyzacja śpiewu wśród dzieci i młodzieży

  1. Termin :

Nagrany filmik prosimy przesłać na MESSENGERA  

ALEKSANDRY ZIELIŃSKIEJ   OD DNIA 10.04.2021 – DO 22.04.2021

  1. Uczestnicy podzieleni będą na grupy wiekowe :

– przedszkolaki i klasy O

– I – III KLASY

– IV – VI KLASY

  1. Główne zasady uczestnictwa :

– solista prezentuje 1 piosenkę o tematyce ekologicznej

– zespoły wokalne prezentują 2 piosenki o tematyce ekologicznej

  1. Oceny i nagrody :

    Jury oceniające zespoły wokalne i solistów będzie brało pod uwagę kryteria :

– interpretacja piosenki

– warsztat wokalny

– ogólny wyraz artystyczny

– w wyniku oceny jury przyzna dyplomy i upominki

  1. Przepisy ogólne :

– zgłoszenie solisty, zespołu do udziału w Przeglądzie jest równoznaczne

   z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo odtwarzania, jego rozpowszechniania

   oraz przetwarzania danych

– udział biorą dzieci i młodzież z Gminy Buczek

– filmiki umieszczone będą na stronie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

www.gokis-buczek.pl

 

Skip to content