Akademia z okazji 3 Maja z patriotycznym repertuarem w GOK i S

Każdego roku maj rozpoczyna tzw. długi weekend, domy i posesje ozdobione są pięknymi biało-czerwonymi flagami, jedni korzystając z dni wolnych, wyjeżdżają, by wypocząć poza domem, inni pielęgnują ogródki, aktywnie bądź biernie wypoczywają w domu. Samorządy, kluby sportowe, instytucje kultury stwarzają dla społeczności lokalnych bogatą ofertę najprzeróżniejszych form spędzenia tych dni w miejscu zamieszkania.
 
Również  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku we współpracy z nauczycielami języka polskiego i muzyki ze Szkoły Podstawowej w Buczku Panią Jadwigą Sobczak i Panem Łukaszem Maciejewskim przygotował ciekawą propozycję słowno-muzyczną tekstów poetyckich i pieśni patriotycznych z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie ustawą zasadniczą. Preambułę do Konstytucji 3 Maja z 1791 r. odczytał na wstępie akademii Seweryn Pisarski, było to ciekawe wprowadzenie do sposobu rozumienia i interpretacji aktów prawnych końca XVIII wieku.
Konstytucja zapoczątkowała zmiany prawne zgodne z ideami oświecenia. Rocznicę uchwalenia konstytucji obchodzili polscy patrioci uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji zaborców. Wielkim świętem państwowym, rocznica uchwalenia konstytucji była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tego święta. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu w dniu rocznicy uchwalenia konstytucji – święta narodowego.
Patriotyczne i historyczne akcenty dominowały w występach wszystkich artystów sceny Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
Zespół „Bogoria” pod kierunkiem artystycznym Zbigniewa Mierzwińskiego zaśpiewał wzruszające, liryczne utwory „Polskie kwiaty”, „Rodzinny dom”, a także piękną pieśń patriotyczną „Jak długo na Wawelu” i pieśń wojskową „Hej panienki”.
W repertuarze muzycznym usłyszeliśmy piosenki: „Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach” w wykonaniu Hanny Gawlik, „Witaj majowa jutrzenko” zaśpiewała Nikola Sikalska, a piękną patriotyczną pieśń  Jana Pietrzaka „Taki kraj” przypomniała Zofia Sobczak.
Piosenkę „Jak długo w sercach naszych” mogliśmy również usłyszeć w wykonaniu tercetu wokalnego: Aleksandry Koszyk, Zofii Sobczak i Hanny Gawlik, a piosenkę „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” wykonały Nikola Sikalska i Wiktoria Jędryka.
Najmłodsi członkowie zespołu „KANA” pod kierunkiem artystycznym Aleksandry Zielińskiej, jak zwykle kolorowo ubrani, zaśpiewali piosenki: „Wielcy rodacy”, „Jesteśmy Polką i Polakiem”, „Moja ziemio ukochana”, „Serce dla Polski”. Wzruszający utwór z okresu stanu wojennego „Ojczyzno ma” przypomniały Monika Marynowska i Natalia Michalak.
Podczas akademii mogliśmy też podziwiać całą plejadę recytatorów z patriotycznymi wierszami z różnych okresów naszych dziejów.
Wyboru najciekawszych wierszy o tematyce patriotycznej dokonała Pani Jadwiga Sobczak, która również przygotowała uczniów ze Szkoły Podstawowej w Buczku pod kątem recytacji i interpretacji tekstów. Za przygotowanie utworów muzycznych odpowiadał Pan Łukasz Maciejewski.
Natalia Nieborak przedstawiła wiersz „Rocznica”, Krzysztof Kochanek wyrecytował wiersz „3 Maj”, a Magdalena Jarosławska „Na dzień 3 Maja”. Wiersz „3 Maj” Artura Oppmana recytowali Wiktoria Jędryka, Bartłomiej Tosik, Wiktoria Dobrzańska, Zuzanna Bednarek i Michał Bąk. Ciekawą interpretację słowną fragmentu XII Księgi „Pana Tadeusza” przedstawiła Klara Mikołajewska, a wiersz Ignacego Krasickiego „Hymn do miłości ojczyzny” wybrała na akademię Natalia Kruszek. Patriotyczne utwory recytowali też: Zuzanna Niciak, Jakub Jarosławski i Alicja Motylska.
Ekspresyjnego „Krakowiaka” w strojach krakowskich zatańczył zespół ludowy „Buczkowiacy”
Na zakończenie akademii wiersze : „Ojczyzna” K.I. Gałczyńskiego oraz „Gawęda o miłości ziemi ojczystej” Wisławy Szymborskiej recytowała Pani Mariola Urbaniak.
Wiersze i pieśni patriotyczne przeniosły nas do czasu rozbiorów i uchwalenia Konstytucji. Staliśmy się „świadkami” tamtych czasów, by móc dowiedzieć się jeszcze więcej. W ten sposób obchody uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszej miejscowości przygotowały zebranych do prawdziwego, pełnego patriotyzmu przeżywania świąt narodowych. Była to prawdziwa lekcja historii naszej Ojczyzny.
Skip to content