Absolutorium dla Wójta Gminy Buczek

8 lipca br. odbyła się XX sesja Rady Gminy Buczek, na której radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Bronisławowi Węglewskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Fakt ten poprzedzony został udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania. Podczas obrad nowo wybrany w wyborach uzupełniających radny Bartłomiej Młynarczyk złożył ślubowanie i w głosowaniu tajnym wybrany został na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Buczek.

Skip to content