10-lecie pracy artystycznej zespołu „Bogoria”

Piękne stroje, wspaniała dyspozycja wokalna, szeroki i trafny dobór repertuaru to przymioty, które cechują zespół kilkunastu Pań śpiewających dla nas już od ponad 10 lat w Zespole „Bogoria” w Gminym Ośrodku Kultury i Sportu w Buczku.
Zespół uświetnia pieknymi patriotycznymi, religijnymi, lirycznymi, a nawet rozrywkowymi pieśniami i piosenkami niemalże wszystkie uroczystości państwowe i gminne. Zespołem kieruje od 10 lat instruktor Pan Zbigniew Mierzwiński. Dzięki jego zamiłowaniu do muzyki i bardzo dobremu warsztatowi muzycznemu, systematycznej pracy, a także zaangażowaniu Pań zespół zdobywa czołowe miejsca na przeglądach muzycznych.
Zespół śpiewa również piosenki rozrywkowe znanych, polskich wokalistów. Ma również w dorobku szereg osiągnięć artystycznych m.in.:
II miejsce „Czar Jesieni” podczas VI Artystycznych Spotkań Seniorów Pod Patronatem Burmistrza Głowna 2013 r.
I miejsce w II Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów Radomsko 2013 r.
II miejsce w XX Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów Skierniewice 2014 r.
III miejsce w XXI Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów Skierniewice 2015 r.
I miejsce w XXVI Spotkaniach Amatorskich Artystycznych Zespołów Seniorów w Bałuckim Ośrodku Kultury RONDO Łódź 2016 r.
II miejsce w IX Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniora „Nutki Złotej Jesieni” Łęczyca 2018 r., a także ostatnio II miejsce w XXV „Biesiadzie Pod Złotym Liściem” w Łaskim Domu Kultury – 26 października 2019 r.

Skład zespołu Bogoria tworzą: Dorota Ciabiada, Jadwiga Bednarek, Jadwiga Kowalczyk, Anna Pokorska, Zdzisława Solecka, Krystyna Sowiak, Małgorzata Wędzik, Jadwiga Ludwisiak, Janina Kaleta, Wiesława Konopińska, Ewa Kowalska, Mariola Urbaniak.
Również z okazji Narodowego Swięta Niepodległości zespół wystąpił w dniu 11 listopada na scenie GOKiS w Buczku z patriotycznym repertuarem, wykonując utwory: Jak długo na Wawelu, Matka Sybiru, Serce w plecaku oraz Wojenko, wojenko.

Z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia zespołu kierujemy dla Pań tworzących zespół oraz kierownika artystycznego szczególne życzenia i podziękowania w imieniu władz samorządowych gminy: Pana Wójta, Rady Gminy Buczek oraz społeczności lokalnej gminy. Działalność zespołu to nie tylko radość i przeżycia dla widzów akademii i imprez organizowanych przez GOKiS w Buczku, ale także pasmo sukcesów w całym województwie na różnego typu przeglądach zespołów wokalnych i chórów. Paniom kierownikowi artystycznemu Panu Zbyszkowi życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji z pracy artystycznej oraz wielu sukcesów w życiu osobistym.

Andrzej Zieliński

Skip to content